Automatyczna pralka bębnowa PREDOM POLAR TYP PS 888 S BIO

14. Kolejność czynności podczas prania przy użyciu pralki automatycznej PS 663 S BIO

Podczas prania za pomocą naszej pralki należy wykonać ściśle według niniejszej instrukcji następujące czynności:

 1. Sprawdzić, czy pralka jest odblokowana - pkt 4.

 2. Sprawdzić, czy pralka jest prawidłowo ustawiona i zainstalowana - pkt 5, 6 7.

 3. Załadować pralkę stosownie do zaleceń, podanych w pkt 10.

 4. Wsypać proszek do zasobnika w górnej pokrywie pralki wg wskazówek w pkt 9.

 5. Odkręcić zawór czerpalny.

 6. Przez pokręcenie po krętłem programatora w prawo (rys. 11) wybrać odpowiedni program, korzystając ze wskazówek pkt 12.

  Kręcenie pokrętłem programatora pralki

 7. Stosownie do tabeli pkt 12 włączyć lub wyłączyć przycisk wirówki oraz włączyć przycisk BIO na programie 1, pamiętając, że przy położeniu wciśniętym przycisku następuje włączenie, a przy zwolnionym (wystającym) - wyłączenie.

  Włązcenie/wyłączenie przycisku wirówki

  Włączenie przycisku BIO

 8. Włączyć pralkę przez odciągniecie pokrętła programatora od obudowy pralki.

  Włączanie pralki

  Świecenie czerwonej lampki kontrolnej sygnalizuje, że do pralki dopływa prąd.

UWAGA!

Czarny przycisk należy pozostawić włączony do zakończenia prania na programie 1, tzn. do samoczynnego wyłączenia się pralki. (Pokrętło na poz. „S”).

Z chwilą nastawienia i włączenia programu wszystkie pozostałe czynności pralka wykonuje automatycznie. Po ukończeniu programu pralka wyłączy się sama. Po zakończeniu prania należy:

 1. Wyłączyć pralkę z obwodu elektrycznego przez wciśnięcie pokrętła programatora.

 2. Wyjąć wtyczkę z gniazda i zawiesić przewód na uchwycie znajdującym się na tylnej ściance pralki,

 3. Wyjąć wyprane tkaniny, drzwiczki pozostawić niedomknięte w celu wysuszenia wnętrza pralki.

UWAGA!

Aby uniknąć mimowolnego uruchomienia pralki (np. przez dzieci) oraz zalania wodą pomieszczenia, po zakończeniu prania należy bezwzględnie zamknąć zawór czerpalny i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

15. Usztywnienie (krochmalenie) tkanin przy użyciu pralki PS 663 S BIO

Niektóre tkaniny już po pierwszym praniu tracą swój pierwotny fason i gładkość, nie prezentują się dobrze, stają się miękkie. Dzięki usztywnieniu jednak odzyskują gładką, powierzchnię, połysk i sztywność, stają się odporniejsze na brudzenie.

Usztywnienie.(krochmalenie} tkanin przebiega następująco:

Po zakończeniu pranie wlewamy krochmal do przegrody zasobnika proszku z napisem „Pranie wstępne”. Programator ustawiamy na programie 11 i uruchamiamy pralkę przez odciągnięcie od obudowy pralki pokrętła programatora. Do usztywnienia tkanin można stosować tradycyjny krochmal sporządzony z mąki ziemniaczanej, Ilość krochmalu należy dostosować do ilości tkanin i wymagającego stopnie usztywnienia. Do usztywnienia 3,5 kg tkanin zaleca się stosować 5 l roztworu sporządzonego z 0,2 kg mąki ziemniaczanej rozmieszanej w 0,5 1 zimnej wody, który następnie należy zagotować.

Można również stosować' płyn do usztywnienia tkanin „Fix”, który przed wlaniem do zasobnika należy rozcieńczyć w 2 1 ciepłej wody. Na 3,5 kg usztywnianych tkanin zaleca się stosować 12-30 łyżek stołowych płynu „Fix”, w zależności od rodzaju tkanin i wymaganego stopnia usztywnienia.

UWAGA!

Pralkę automatyczną można wyłączyć w dowolnym punkcie wykonywanego programu przez wciśnięcie pokrętła programatora. Potem można znowu włączyć przez odciągnięcie pokrętła od obudowy pralki. Po zakończeniu programu można go ponownie powtórzyć wyłączając pralkę przez wciśnięcie pokrętła programatora i ponowne nastawienie na żądany program. Nie wolno ustawić programu przy włączonej pralce (tzn. bez wciśnięcia pokrętła), bo można uszkodzić programator.

16. Tabela czynności pralki PS 663 S BIO i czas ich trwania

Czynności pralki

Oznaczenia:

Przycisk zwolniony przycisk zwolniony
Przycisk wciśnięty przycisk wciśnięty
Wykonywanie ruchów rewersyjnych wykonywanie ruchów rewersyjnych
Wykonywanie ruchów rewersyjnych i pogrzewanie wykonywanie ruchów rewersyjnych i pogrzewanie
Wykonanie cyklu BIO wykonanie cyklu BIO
Napełnianie wodą napełnianie wodą
Wypompowywanie wody wypompowywanie wody
Wypompowywanie wody z odwirowaniem wypompowywanie wody z odwirowaniem

0 △|▽