Komplet lampek choinkowych

Instrukcja obsługi kompletu lampek choinkowych.

Przy zakupie komplet należy sprawdzić poprzez włączenie wtyczki do sieci 230V.

UWAGA! Przed włączeniem prosimy zapoznać się z instrukcją!

Komplet choinkowy jest wyposażony w wymienne, niewkręcalne żaróweczki.

W przypadku stwierdzenia nieświecenia, prosimy delikatnie docisnąć każda żaróweczkę, by upewnić się czy kontaktują

PROSIMY NIE WYKRĘCAC ŻARÓWECZEK!

Żaróweczki połączone są obwodem zamkniętym, co w przypadku uszkodzenia jednej z nich, umożliwia dalsze funkcjonowanie kompletu do czasu jej wymiany (pod warunkiem, że uszkodzona żaróweczka nie została usunięta lub nie wypadła z układu).

Przepalone żaróweczki powinny być niezwłocznie wymienione, by zapewnić trwałość kompletu.

Żaróweczki stłuczone powodują, że układ nie świeci, należy je wymienić, pamiętając o wyłączeniu z sieci.

Jak wymienić żaróweczkę?

  • Upewnić się, że komplet jest odłączony od sieci,
  • Wyciągnąć żaróweczkę z obudowy, nie przekręcając jej,
  • Odgiąć druciki i wyjąć żaróweczkę z oprawki,
  • Umieścić druciki nowej żaróweczki W otworkach oprawki, zagiąć druciki ku górze,
  • Wcisnąć żaróweczkę w obudowę. Nie przekręcać!

UWAGA!

Nigdy nie wymieniać żaróweczek przy włączonym do sieci komplecie.

Nie instalować kompletu w miejscach narażonych na przecięcie, przetarcie przewodów lub inne uszkodzenie.

Świecenie kompletu w opakowaniu ogranicza się do 3 minut.

0 △|▽