Odkurzacz Zelmer typ 2000.0; 2000.5

Posługiwanie się odkurzaczem

Przed uruchomieniem odkurzacza należy wykonać następujące czynności:

 • Upewnić się czy w komorze odkurzacza jest worek.
 • Wcisnąć wygiętą końcówkę węża ssącego w otwór pokrywy przedniej i lekko pociągnąć do góry.
 • Elementy wyposażenia połączyć ze sobą i odkurzaczem na wcisk poprzez przekręcenie ruchem obrotowym.
 • Wyciągnąć przewód przyłączeniowy z obudowy odkurzacza (maksymalna długość przewodu wynosi 5 m); chwytając za wtyczkę podczas wyciągania przewodu odczujemy opór stawiany przez sprężynę zwijacza.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego należy zwracać uwagę na kolorowe opaski sygnalizujące koniec odwijania przewodu:
 • żółta, pozostaje jeszcze ok. 60 cm przewodu
 • czerwona, koniec odwijania
Próby dalszego wyciągania przewodu, mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.

 • Włożyć wtyczkę do gniazda sieci.
 • Ustawić wymaganą moc ssania odpowiednią do odkurzanej powierzchni (dla odkurzaczy z elektroniczną regulacją mocy).
 • Uruchomić odkurzacz naciskając przycisk wyłącznika.

Podczas pracy możliwe jest chwilowe przerwanie pracy odkurzacza przy wykorzystaniu tzw. „park systemu” tylko w odkurzaczu typ 20000. Kiedy podczas pracy włożymy hak do gniazda pokrywy tylnej następuje wyłączenie odkurzacza. Po wyciągnięciu haka z pokrywy odkurzacz włączy się na moc jaka była ustawiona przed zadziałaniem „park systemu”.


Jeżeli wskaźnik zapełnienia worka świeci się, gdy ssawka lub szczotka uniesiona jest nad czyszczoną powierzchnią to należy wymienić worek na nowy.

W tym celu należy:
 • Wyłączyć odkurzacz.
 • Ciągnąc za zaczep pokrywy górnej postawić odkurzacz w pozycji pionowej.

Wskaźnik zapełnienia worka kurzem może zaświecić się w przypadku zatkania węża ssącego lub połączonych z nim elementów.

Posługiwanie się odkurzaczem przy świecącym wskaźniku zapełnienia worka może spowodować uszkodzenie odkurzacza.

 • Zwolniona z zaczepu pokrywa przednia samoczynnie przyjmuje pozycję pionową dogodną dla wymiany worka
 • Zwolnić zaczep worka, wyjąć worek ciągnąc go do góry za tekturkę.
 • Włożyć nowy worek papierowy do komory odkurzacza w następujący sposób:
  • wsunąć tekturkę worka między żebra na dnie pokrywy
  • drugi koniec zatrzasnąć za zaczep
  • rozłożyć worek
 • Obudowę zamknąć i lekko nacisnąć aż do usłyszenia charakterystycznego trzasku. Należy przy tym uważać, aby nie przytrzasnąć worka.

Nie wolno zamykać pokrywy bez założonego worka, gdyż może to spowodować uszkodzenie pokrywy lub korpusu odkurzacza.

 • Wyjąć końcówkę węża ssącego z gniazda pokrywy przedniej po uprzednim wciśnięciu dwóch zaczepów na końcówce węża.
 • Jeżeli wskaźnik zgaśnie, wówczas oczyścić wąż oraz połączone z nim elementy wyposażenia.
 • Po zakończeniu pracy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieci.
 • Zwinąć przewód przyłączeniowy naciskając przycisk zwijacza. Przy tej czynności trzeba przytrzymać przewód, aby nie dopuścić do jego splątania oraz gwałtownego uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.

Po dłuższym okresie użytkowania odkurzacza ulega zabrudzeniu filtr powietrza wlotowego oraz kaseta z mikrofiltrem „super-CLASS” lub stosowany zamiennie z nią mikroflltr „elektretowy” powietrza wylotowego. Filtr wlotowy oraz mikrofiltr "elektretowy" powinny być wymieniane po około 5-krotnym zapełnieniu worka lub wcześniej w razie silnego zabrudzenia. Kaseta z mikroflltrem „super-CLASS” zapewnia skuteczne użytkowanie przez ok. 1 rok o ile wcześniej nie ulegnie zabrudzeniu ze względu na uszkodzenie worka.

W celu wymiany filtra powietrza wlotowego należy:

 • Otworzyć odkurzacz jak do wymiany worka. Po zdjęciu osłony (kratki) wyjąć filtr i wymienić na nowy. Zwrócić uwagę na staranne ułożenie nowego filtra, tak aby po zamknięciu osłony jej krawędzie szczelnie dociskały obrzeże filtra.

W celu wymiany mikrofiltra „elektretowego” powietrza wylotowego, należy:

 • Zdjąć osłonę filtra wylotowego.
 • Nacisnąć zaczepy znajdujące się na osłonie filtra wylotowego w kierunku „do siebie” (jak na rys.) i zdjąć osłonę z odkurzacza.
 • Wyjąć kratkę z umieszczonym wewnątrz mikrofiitrem „elektretowym”. Następnie otworzyć kratkę poprzez zwolnienie zaczepów i wymienić mikrofiitr. Nowy mikrofiitr ułożyć do kratki tak aby po włożeniu jej do odkurzacza był białą powierzchnią skierowany do wnętrza odkurzacza. Włożyć kratkę z mikrofiltrem "elektretowym" do odkurzacza i założyć osłonę filtra tak, aby zaczepy zatrzasnęły się.
 • W przypadku zmiany kasety z mikroflltrem „super-CLASS” powietrza wylotowego należy zdjąć osłonę filtra wylotowego, wyjąć kasetę, a w to miejsce włożyć nową kasetę z mikrofiltrem „super-CLASS” postępując analogicznie jak w sposób opisany przy wymianie mikrofiltra „elektretowego”.

0 △|▽