Odkurzacz Zelmer typ 2000.0; 2000.5

Ważne wskazówki eksploatacyjne

Wskazówki dotyczące czyszczenia dywanów:

 • Regularne odkurzanie zapobiega gromadzeniu się ostrych ziarenek piasku, które mogą uszkodzić włos dywanu.
 • W zależności od wyposażenia dywany i wykładziny zaleca się czyścić ssawko-szczotką typ 149 z wciśniętym klawiszem z rysunkiem dywanu (patrz str. 5) lub ssawko-szczotką typ 111.
 • Dywany o ukośnym położeniu włosa najlepiej odkurzać bocznie do włosa.
 • Ssawko-szczotkę typ 149 i 111 przesuwać po dywanie bez nacisku, wolno i z równą prędkością, zbyt szybkie ruchy zmniejszają skuteczność odkurzania.

Po czyszczeniu dywanu specjalnym szamponem pieniącym należy poczekać tak długo, aż dywan będzie zupełnie suchy. Dopiero wtedy można użyć odkurzacza do jego czyszczenia.

 • Gładkie powierzchnie, jak podłogi z PCV, parkiety, marmury, należy odkurzać za pomocą ssawko-szczotki typ 149 z wciśniętym klawiszem z rysunkiem podłogi (patrz str. 11) lub ssawko-szczotka, typ 111.

Przy zbieraniu odpadów z wełny worek na kurz może być napełniony, pomimo że wskaźnik zapełnienia nie świeci się. W tym przypadku należy otworzyć pokrywę i sprawdzić czy worek jest całkowicie zapełniony. W takim przypadku wymienić go na nowy.

Nie wolno zbierać odkurzaczem:

 • Gorącego popiołu.
 • Niedopałków papierosów i zapałek.
 • Ostrych i twardych przedmiotów.
 • Odłamków szkła..
 • Gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki.
 • Nie wolno używać odkurzaczy do czyszczenia mokrej powierzchni dywanów.

W żadnym przypadku nie wolno odkurzać z podartym workiem na kurz lub uszkodzonymi filtrami. Może to spowodować uszkodzenie silnika.

Po około 300 godz. pracy odkurzacza (5 lat eksploatacji) należy poddać go konserwacji w punkcie serwisowym.

Zwracać uwagę na to, czy izolacja przewodu przyłączeniowego nie jest uszkodzona.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji przewodu przyłączeniowego odkurzacz należy oddać do serwisu w celu wymiany przewodu.

Osoby nie upoważnione nie mogą dokonywać żadnych napraw wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Przed czyszczeniem odkurzacz wyłączyć oraz wyjąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.

 • Czyścić odkurzacz tylko z zewnątrz. Nie wolno używać ziarnistego środka czyszczącego, który mógłby porysować obudowę. Najlepsza do tego celu jest miękka wilgotna szmatka z niewielką ilością środka do mycia naczyń. Następnie czystą szmatką przetrzeć do sucha. Przed czyszczeniem odkurzacza wyłączyć go oraz wyjąć przewód przyłączeniowy z gniazda sieci.
 • Należy czyścić również kółka jezdne odkurzacza, ponieważ z biegiem czasu gromadzi się na nich brud, który przeszkadza w ich lekkim obracaniu.
 • Skierowanie otworu ssącego odkurzacza w dół w czasie użytkowania lub przechowywania może spowodować wypadanie zanieczyszczeń z worka.
 • Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym. Ze względów higienicznych zaleca się, aby podczas przechowywania i przenoszenia odkurzacza końcówka węża pozostawała w otworze wlotowym.
 • W czasie przechowywania wąż ssący może być zwinięty, ale nie załamany.
 • Przy odkurzaniu firanek, zasłon, mebli tapicerowanych, których materiały przy pełnej mocy ssania mogą być wciągane przez ssawkę, korzysta się z możliwości regulowania mocy ssania, zmniejszając ją pokrętłem regulatora elektronicznego.
 • Odkurzacz chronić przed wilgocią.
 • Podczas pracy unikać uderzenia o meble obudową odkurzacza.
 • Każdy odkurzacz wyposażony jest w 6 worków papierowych (1 szt. zamontowana w odkurzaczu + 5 szt. przeznaczonych na wymianę).
 • Należy stosować wyłącznie oryginalne worki na kurz, zalecane przez producenta do tego typu odkurzaczy. Worki papierowe na kurz oraz filtry można kupić w sklepach prowadzących sprzedaż odkurzaczy i części zamiennych.

Szanownym Użytkownikom życzymy zadowolenia z eksploatacji naszego wyrobu.

PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI

 1. ZELMER zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
 2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie.
 3. Wady i uszkodzenia sprzętu należy - w celu ich usunięcia - zgłosić w Zakładzie Usługowym.
 4. Sposób naprawy ustala gwarant.
 5. Gdy Zakład Usługowy nie dokona naprawy w ciągu 14 dni, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu lub zwrotu gotówki w placówce handlowej, w której sprzęt został zakupiony.
 6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione i uszkodzenia mechaniczne części szklanych.
 7. Liczba napraw, po dokonaniu których przysługuje prawo do wymiany sprzętu, wynosi 3 (jeśli nadal jest niesprawny).
 8. Udziela się 42-miesięcznej gwarancji na sprzęt produkowany przez ZELMER, w tym 24 miesiące dla użytkownika licząc od daty sprzedaży.
 9. Sprzedawca ma obowiązek wypełnić kartę gwarancyjną w dniu wydania sprzętu. Karta gwarancyjna nie wypełniona uniemożliwia wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji.

0 △|▽