Robot kuchenny Predom Zelmer typ 165 i typ 965

Użytkowanie robota kuchennego

Kolejność czynności:

 1. Zgromadzenie w jednym miejscu surowców i półproduktów.

 2. Umieszczenie surowców lub półproduktów w naczyniu.

 3. Osadzenie części roboczych w odpowiednich gniazdach, w celu wykonania zamierzonej czynności, a mianowicie:

  • końcówki ubijające i hakowe należy osadzić w gniazdach chwytaczy (rys. 2. 3), wciskając je ruchem obrotowym, aż do wyczuwalnego oporu;

  • końcówkę hakową z czerwoną nasadką należy osadzić w gnieździe z czerwoną obwódką;

  • końcówkę miksującą wkręca się w gwintowany otwór, do wyczuwalnego oporu, po wyjęciu umieszczonej w nim zakrywki;

  • tarczę przecierającą umieszcza się na końcówce ubijającej (rys. 5) wsuwając druty końcówki w odpowiednio ukształtowane występy tarczy. Końcówkę osadza się w gnieździe z czerwoną obwódką.

 4. Włożenie wtyczki przewodu przyłączeniowego do gniazdka wtykowego sieci o napięciu 220 V.

 5. Włożenie elementów roboczych do naczynia i uruchomienie robota przełącznikiem.

 6. Uwaga

  Przed włączeniem przewodu do gniazdka wtykowego należy sprawdzić czy, przełącznik uruchamiający robot znajduje się w pozycji „O”.

  Po zakończeniu pracy należy:

  • wyłączyć silnik przełącznikiem,

  • wyjąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci,

  • wyjąć elementy robocze z naczynia,

  • odłączyć elementy robocze, a mianowicie:

   • końcówki ubijające i hakowe odłączyć przez wciśnięcie przycisku wyrzutnika i wyjęcie ręką końcówek z gniazd,
   • końcówkę miksującą wykręcić z otworu i umieścić w nim zakrywkę.

  Uwagi:

  1. Nie należy przedłużać pracy silnika ponad 10 minut. W przypadku gdy zamierzone czynności wymagają dłuższego czasu, należy przerywać pracę do ochłodzenia silnika.

  2. Prędkość obrotowa podczas ubijania i przecierania jest dowolna.

  3. Ciasto gęstsze najlepiej mieszać, stosując na początku I bieg, a następnie, w miarę mieszania składników, II i III bieg.

  4. Najlepsze efekty miksowania uzyskuje się stosując najwyższe obroty, czyli III bieg. ** **Przy rozdrobnieniu warzyw i owoców nie należy miksować od razu całej porcji, lecz do pierwszej jej części dodać trochę płynu, rozdrobnić na rzadki przecier, a następnie dodawać po trochu pozostały surowiec.

  5. Produkty znajdujące się w naczyniu powinny nie przekraczać wysokości części pracującej przy końcówkach ubijających i hakowych oraz połowy wysokości końcówki miksującej.

  Nie wolno w żadnym wypadku:

  • dotykać rękami elementów roboczych w ruchu, zwłaszcza niebezpieczne są wysoko obrotowe noże nasadki miksującej. Przed wyjęciem elementów ruchomych z naczynia należy bezwzględnie wyłączyć silnik robota, dzięki czemu uniknie się poważnych okaleczeń;

  • myć korpusu robota bieżącą woda i narażać silnika na zmoczenie lub zawilgocenie. W przypadku, gdy przez nieuwagę do wnętrza silnika dostanie się woda lub inna ciecz należy natychmiast przerwać pracę i co najmniej 7 dni suszyć robot w miejscu przewiewnym i suchym; narażać korpusu robota i elementów roboczych na działanie temperatury powyżej 60°C. Nie należy kłaść ich w pobliżu otwartego ognia, płyty kuchennej, pieców gazowych itp., ani myć w gorącej wodzie. Nieprzestrzeganie tych zakazów doprowadzi do zniszczenia urządzenia.

  Konserwacja robota kuchennego

  Po wykonaniu zaplanowanych czynności, wyłączeniu robota, odłączeniu przewodu od sieci i odjęciu elementów roboczych należy starannie oczyścić wszystkie części, które pracowały.

  Elementy wymienne należy przemyć czystą, ciepłą wodą, bez dodatku środka czyszczącego, najlepiej przy użyciu miękkiej szczotki.

  Zwraca się uwagę, aby temperatura wody nie przekraczała 60°C.

  Otwory obudowy silnika należy oczyścić miękką suchą szmatką, a powierzchnie przetrzeć wilgotna ściereczką i wytrzeć do sucha.

  Robot należy złożyć i przechowywać w miejscu dla niego przeznaczonym.

  Informacje dodatkowe

  Zakłady „PREDOM-ZELMER” produkują dodatkowe uniwersalne wyposażenie robota, które poszerza zakres wykonywanych czynności.

  Dodatkowe części wyposażenia są następujące:

  szatkownice i przecierak do jarzyn,

  prasa cytrusowa,

  podstawa do mieszania ciasta.

  Wymienione części wyposażenia dodatkowego można nabyć w sklepach WPHWiU.

  Uwaga.

  Sprzęt pozostawiony bez nadzoru stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci!

  Dokonywanie jakichkolwiek napraw przy podłączonym do sieci przewodzie przyłączeniowym grozi porażeniem.

  Gwarancja

  W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wszelkich uszkodzeń powstałych z winy wytwórcy w punktach usługowych WPHWiU.

  Szczegółowe warunki gwarancyjne podane są w karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego robota.

  Punkty usługowe WPHWiU wykonują również usługi nie objęte gwarancja.

  Producent

  Zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego

  „PREDOM-ZELMER”

  35-959 Rzeszów,

  ul. Hoffmanowej 19

  Telefon: 37-431; telex 0632389

  0 △|▽