Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Programowanie

Podsumowanie procedur programowania

Upewnij się. że wskaźnik TALK nie świeci się.

 1. Podnieś słuchawkę, następnie naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC.
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK
  Jeżeli pojawi się sygnał alarmowy, podejdź do aparatu bazowego i powtórz powyższe czynności.
  • Dla ustawienia kodu zdalnego sterowania, naciśnij przycisk „1”.
  • Dla ustawienia liczby sygnałów, po których ma być odbierane połączenie, naciśnij przycisk „2”.
  • Dla ustawienia funkcji CPC, naciśnij przycisk „3”.
  • Dla ustawienia funkcji monitorowania komunikatu wstępnego, naciśnij przycisk „4”.
  • Dla ustawienia czasu nagrywania wiadomości, naciśnij przycisk „5”.
  • Dla wprowadzenia numeru pager’a, naciśnij przycisk „#”.
 3. Po zakończeniu, naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC.
  Pojawi się sygnał potwierdzający (więcej informacji poniżej).

Aby przerwać programowanie, naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC, następnie powtórz czynności od początku.

Pojawienie się 6 sygnałów dźwiękowych podczas programowania oznacza, że nacisnąłeś błędny przycisk.

Wprowadź ponownie prawidłowy numer.

Co oznacza sygnał potwierdzający

1 sygnał: Wprowadzone ustawienie różni się od poprzednio wprowadzonego.

2 sygnały: Wprowadzone ustawienie jest identyczne do poprzednio wprowadzonego.

Ustawianie liczby sygnałów do automatycznego odebrania połączenia

Aparat umożliwia ustawienie liczby sygnałów do automatycznego odebrania połączenia w zakresie od „1” do „7” oraz z użyciem funkcji ,,AUTO". Fabrycznie ustawiona jest funkcja AUTO.

 1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC.
  Wskaźnik BATT LOW/PROG miga.
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK.
  Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK zaświeci się.
 3. Naciśnij przycisk 2.
 4. Naciśnij jeden z przycisków klawiatury numerycznej 0 do 7 odpowiadający ustawianej liczbie sygnałów do automatycznego odebrania połączenia.
  • 0: Włącza funkcję „AUTO“.
  • 1-7: Aparat odbierze połączenie po wybranej liczbie sygnałów.
 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC.
  Wskaźnik zgaśnie.

Funkcja Tall Saver (Ustawienie „AUTO”)

Po wybraniu numeru z aparatu pracującego w sieci telekomunikacyjnej:

 • Jeżeli automatyczna sekretarka odbierze połączenie po drugim sygnale, oznacza to, że została nagrana chociaż jedna nowa wiadomość.
 • Jeżeli automatyczna sekretarka odbierze połączenie po czwartym sygnale, nie było nagrano żadnej nowej wiadomości.
 • Aby oszczędzić na opłatach telefonicznych odłóż słuchawkę po trzecim sygnale.

Ustawianie czasu nagrywania wiadomości

Czas nagrywania może być nieograniczony, ograniczony do 1 minuty. Fabrycznie ustawiony jest nieograniczony czas nagrywania.

 • 1 Naciśnij przycisk PRGRAM/2WAY REC. Zaświeci się wskaźnik BATT LOW/PROG.
 • 2 Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik zaświeci się.
 • 3 Naciśnij przycisk 5.
 • 4 Naciśnij przycisk 1 lub 2 ustawiając czas nagrywania.
  1: 1 minuta
  2: bez ograniczeń
 • 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik zgaśnie.

Ustawienie funkcji CPC

Fabrycznie funkcja CPC ustawiona jest na „A“. Jeżeli aparat podłączony jest do centrali udostępniającej funkcję informacji o zgłaszającym się połączeniu, funkcję tę ustaw na „B”, w przeciwnym przypadku sygnał zgłaszającego się połączenia będzie rozłączał połączenie osoby. która pozostawi wiadomość.

 1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik BATT LOW/PROG zaświeci się.
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK zaświeci się.
 3. Naciśnij przycisk 3.
 4. Dla ustawienia „B” naciśnij przycisk 2, lub dla ustawienia „A” naciśnij Przycisk 1.
 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik zgaśnie.

Ustawienie funkcji monitorowania komunikatu wstępnego

Komunikat wstępny odtwarzany osobie dzwoniącej może być również emitowany przez wbudowany głośnik aparatu. Dla włączenia tej funkcji ustaw ją w pozycji „2 (ON)“. Fabrycznie funkcja ta jest wyłączona (w pozycji „1”).

 1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik BATT LOW/PROG zaświeci się.
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik SCREEN PLAYBACK zaświeci się.
 3. Naciśnij przycisk 4.
 4. Aby włączyć funkcję naciśnij przycisk 2, lub aby wyłączyć funkcję naciśnij przycisk 1.
 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik zgaśnie.

Montaż na ścianie

Aparat bazowy może być zamontowany na ścianie. W tym celu:

 1. Ustaw zaczep słuchawki.
  1. Wysuń zaczep z prowadnic.
  2. Obróć go o 180 stopni.
  3. Wsuń ponownie w prowadnice.
 2. Podłącz zasilacz.
 3. Przewód linii telefonicznej zwiń wewnątrz podstawki. Podstawkę ustaw napisem „UP” do góry.
 4. Przewód telefoniczny podłącz do gniazda, po czym zawieś aparat na bolcach gniazda. Antenę wysuń do oporu i ustaw pionowo.
 5. Dla naładowania akumulatorków powieś słuchawkę jak pokazuje rysunek. Wskaźnik IN USE/CHARGE zaświeci się.

0 △|▽