Kocioł grzewczy Predom typ GCO-19.8.04 oraz GCO-8-04/E

Instrukcja montażu kotła grzewczego, wodnego, niskotemperaturowego, gazowego, przepływowego.

Typ:

 • GCO-19.8-04
 • GCO-19.8-04/E

ZAKŁADY ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU DOMOWEGO PREDOM - TERMET

1. PRZEZNACZENIE KOTŁA

Kocioł grzewczy, wodny, niskotemperaturowy, przepływowy, gazowy, jednofunkcyjny, przeznaczony jest do zasilania sieci centralnego ogrzewania, głównie w pomieszczeniach mieszkalnych. Może być stosowany w układach otwartych centralnego ogrzewania tzn. zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przelewowym oraz w układach zamkniętych zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym. Naczynie przeponowe może być dołączone do kotła luzem, za oddzielną opłatą.

Kocioł GCO może pracować wyłącznie w układach centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem grzewczym jest czysta woda.

Dzięki stosowaniu regulatora temperatury pomieszczeń, w który kocioł jest wyposażony, uzyskuje się oszczędne i ekonomiczne zużycie energii cieplnej (gazu), a przez zastosowanie w konstrukcji szeregu zabezpieczeń, zapewnia się użytkownikowi bezpieczną eksploatację.

2. CHARAKTERYSTYKA KOTŁA

2.1. GŁÓWNE ELEMENTY KOTLA

 • palnik gazowy atmosferyczny,
 • układ rurowy - wymiennik ciepła spaliny-woda,
 • automatyka regulująco - zabezpieczająca,
 • pompa obiegowa,
 • regulator temperatury pomieszczeń

2.2. SPOSÓB PODGRZEWANIA WODY

Na sygnał regulatora temperatury wody na zasilaniu lub regulatora temperatury pomieszczeń, następuje włączenie pompy powodujące przepływ wody w układzie rurowym i wymienniku ciepła spaliny-woda. Przepływ wody powoduje zapalenie się gazu w palniku głównym.

Po osiągnięciu zadanej temperatury, następuje wyłączenie gazu i następnie pompy. Przy braku regulatora temperatury pomieszczeń, sterowanie pracą kotła odbywa się temperaturą wody na zasilaniu instalacji.

2.3. PARAMETRY TECHNICZNE KOTLA

Lp. Parametr Jednostka Wartość
1. Moc cieplna nominalna kW 19,8
2. Temperatura dopuszczona wody °C 95
3. Ciśnienie dopuszczone MPa 0,3
4. Ciśnienie robocze MPa 0,2
5. Rodzaj gazu:
 • sztuczny
 • ziemny
 • ziemny
 • ziemny
 • płynny

GS-30
GZ-35
GZ-41,5
GZ-50
B i C
6. Napięcie V/Hz 230/50
7. Max. moc silnika pompy W 100
8. Wkładka topikowa (bezpiecznik) WTA - T A 2,5/250V
9. Przewód kominowy mm ø 130
10. Przyłącze gazu cale G 3/4
11. Podłączenie wody (zasil. C.O.) cale G 3/4
12. Masa kotła (bez naczynia wzbiorczego) kg ~24
13. Opór hydrauliczny kotła kPa max. 20


Rys. 1. Podstawowe elementy kotła GCO-19.8-04


Rys. 1a Podstawowe elementy kotła GCO-19.8-04/E


Rys. 2 Schemat ideowy kotła GCO-19.8-04.


Rys. 2a Schemat ideowy kotła GCO-19.8-04/E.

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

 1. Przerywacz ciągu,
 2. Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie przed wypływem spalin do pomieszczenia,
 3. Zespól sterowniczy,
 4. Wymiennik ciepła,
 5. Końcówka termopary,
 6. Palnik zapalający,
 7. Ogranicznik temperatury jako zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej granicy temperatury wody,
 8. Zawór termoelektromagnetyczny,
 9. Pokrętło stabilizatora strumienia gazu
 10. Zawór regulacyjny wielkości strumienia wody,
 11. Stabilizator strumienia gazu,
 12. Pokrętło gazu,
 13. Manometr z termometrem,
 14. Pokrętło regulatora temperatury wody,
 15. Zespól wodny,
 16. Palnik główny,
 17. Manometr,
 18. Zespól korpusu,
 19. Pompa cyrkulacyjna,
 20. Wodny zawór bezpieczeństwa,
 21. Regulator temperatury pomieszczeń,
 22. Odpowietrznik,
 23. Sterownik,
 24. Grzybek gazowy,
 25. Dźwignia zaworu termoelektromagnetycznego,
 26. Zespół gazowy z zabezpieczeniem przeciwwypływowym,
 27. Podzespół rurki,
 28. Przewód termoelektryczny (termopara),
 29. Kominek,
 30. Przycisk do wyłączania kotła,
 31. Zawór napełniająco - spustowy,
 32. Naczynie wzbiorcze przeponowe.


Rys. 3 Wymiary instalacyjne kotła.

0 △|▽