Telewizor Biazet TMP 201-02D

Instrukcja obsługi odbiornika telewizyjnego Biazet TMP 201-02D

Odbiornik TMP 201-02D jest przystosowany do odbioru programów nadawanych według standardu OIRT lub CCIR, pozostałe informacje zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą TMP 201 i TMP 201-02D.

Więcej...