Telewizor Biazet TMP 201-02D

Instrukcja obsługi odbiornika telewizyjnego Biazet TMP 201-02D

Odbiornik TMP 201-02D jest przystosowany do odbioru programów nadawanych według standardu OIRT lub CCIR, pozostałe informacje zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą TMP 201 i TMP 201-02D.

Instrukcja obsługi OTV TPM-201

1. Wstęp

Telewizor Biazet

1.1. Informacja ogólna.

Podczas użytkowania odbiornika prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukcji i warunków gwarancji.

Odbiornik należy zarejestrować w ciągu 14 dni od daty zakupu w najbliższym urzędzie pocztowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu odbiornika.

Utratę uprawnień gwarancyjnych powoduje:

 • naprawianie odbiornika przez osoby nieuprawnione lub naruszenie plomby,

 • zasilanie odbiornika napięciem innym niż ~ 220 V (-10%,+5%), 50 Hz lub 12 V (-0,5% - 3,6%),

 • użytkowanie odbiornika niezgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji.

Prosimy o sprawdzenie wypełnienia kuponu gwarancyjnego (daty, podpisy, pieczęcie) przy zakupie i naprawach, ponieważ nieprawidłowe wypełnienie karty gwarancyjnej może być powodem utraty praw gwarancyjnych.

1.2. Producent telewizora.

OTV TPM-201 produkowany jest przez Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych na podstawie Zakładowej Normy ZN - 88/BZPT-013.

1.3. Podstawowe parametry techniczne.

Odbiornik tranzystorowy turystyczny przeznaczony jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w pomieszczeniach lub na wolnych powietrzu, do odbioru programów czarno-białych nadawanych wg standardu OIRT.

 • Zakresy odbioru:

  • VHF - kanały 1-12 (I - III pasmo)

  • UHF - kanały 21- 60 (IV - V pasmo)

 • Kineskop bezpieczny typu A31 - 310W o przekątnej ekranu 31 cm (12") i kącie odchylenia 110°.

 • Przełączanie programów: przełącznik klawiszowy segmentowy umożliwiający dowolne wybranie jednego z sześciu zaprogramowanych kanałów.

 • Zabezpieczenie przed przeciążeniami napięciowymi i prądowymi za pomocą układów elektronicznych oraz bezpieczników.

 • Głośnik z ekranowym systemem magnetycznym typu GD - 8x12 / 1,5W / 15Ω.

 • Największa użytkowa moc fonii ≥ 1,1 W

 • Napięcie przemienne i częstotliwość sieci zasilającej ~ 220V (-10%,+5%), 50 Hz

 • Napięcie stałe przy zasilaniu bateryjnym =12V (-0,5V,+3,6V); minus na bolcu środkowym gniazda.

 • Moc pobierana z sieci zasilającej ≤ 35V A.

 • Moc pobierana z akumulatora 518 W.

 • Gniazda przyłączeniowe:

  • sieciowe - przystosowane do sznura przyłączeniowego SPZ-34, który wchodzi w skład wyposażenia,

  • akumulatorowe - przystosowane do nasadki złącza zewnętrznego zasilania NZZ-03

  • antenowe koncentryczne VHF/ UHF 75 W wspólnie dla anteny zewnętrznej i własnej (teleskopowej).

 • Wymiary odbiornika:

  • wysokość: 312 mm

  • szerokość: 330 mm

  • głębokość: 272 mm

 • Masa ok. 6,8 kg (67 N).

0 △|▽