Telewizor Biazet TMP 201-02D

9. Wyposażenie.

W skład wyposażenia odbiornika wchodzą:

 • sieciowy sznur przyłączeniowy typu SPZ-34 szt. 1,

 • instrukcja obsługi,

 • karta gwarancyjna,

 • opakowanie transportowe,

 • schemat ideowy.

Życzymy dobrego odbioru.

10. W razie trudności.

Niektóre występujące przy eksploatacji odbiornika problemy nie wymagają od razu interwencji specjalisty. Jeżeli występuje któryś z opisanych niżej objawów, należy sprawdzić czy nie powoduje go jedna z podanych przyczyn i spróbować jej zaradzić.

Rodzaj niedogodności objawy możliwa przyczyna sposób eliminacji
zakłócenia odbioru
krótkie poziome kreski na części lub całym ekranie niezabezpieczone silniki elektryczne (np. mikser, młynek do kawy itp.) lub systemy zapłonowe silników spalinowych
 • prawidłowa i starannie wykonana instalacja antenowa pozwala w znacznym stopniu zredukować wpływ zakłóceń
 • lokalizacja i usuwaniem źródeł zakłóceń radioelektronicznych zajmuje się Państwowa Agencja Radiokomunikacji, do inspektoratów której należy kierować zgłoszenia (po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania odbiornika i instalacji antenowej)
 • jeżeli źródłem zakłóceń jest nadajnik UKF należy zastosować eliminator sygnałów FH np. typu 3391-396
obrazy wielokrotne (tzw. zjawy) wielokrotne odbicia fali sygnału od budynków, gór, konstrukcji metalowych, linii energetycznych itp.
falujące lub wędrujące po ekranie prążki przypominające słoje drewna aparaty rentgenowskie, diatermie mikrofalowe, silne sąsiednie stacje nadawcze lub inne źródła sygnałów o częstotliwościach radiowych
przekontrastowanie obrazu (brak odcieni szarości miedzy bielą i czernią), wyrywanie linii, brak synchronizacji, silny warkot w głośniku przesterowanie odbiornika sygnałem z bardzo bliskiej stacji nadawczej
 • zastosować tłumik antenowy (np. typu GT064 produkcji TELPOD obniżający sygnał około 10 razy)
obraz poprawny, ale mało kontrastowy, zaszumiony (tzw. zaśnieżony)
 • mały poziom sygnału na wejściu antenowym duża odległość od nadajnika
 • obluzowanie się polaczeń, korozja styków, pękniecie przewodu antenowego
 • wysuniecie się wtyku antenowego z gniazda
 • uszkodzenie się wzmacniacza antenowego (jeżeli jest stosowany)
 • sprawdzić instalacje antenową

Tablica 2. Wykaz telewizyjnych stacji nadawczych i retransmisyjnych (z uwzględnieniem planowanych zmian) - stan na dzień 1987.05.01.

Rodzaj stacji:

 • A - stacje o dużym zasięgu
 • B - stacje średniego zasięgu (kilkanaście km.)
 • C - stacje retransmisyjne o zasięgu kilku km.

Polaryzacja:

 • H - pozioma
 • V - pionowa

Różne:

 • X - stacja przeznaczona do likwidacji
 • O - stacja planowana do uruchomienia
 • — - planowane powiększenie mocy stacji (zasięgu)
 • ~ - zmiana lokalizacji stacji (w nawiasie docelowa lokalizacja)
 • ? - brak danych

0 △|▽