Pralka automatyczna Polar PDH 885Z „Dalia”

Realizacja cyklu prania

🔑 Otwieranie drzwi wsadowych

Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika drzwi wsadowe wyposażone są w blokadę elektryczną. Już kilka sekund po włączeniu pralki przyciskiem wyłącznika głównego ⓛ powoduje ona zablokowanie drzwi wsadowych, uniemożliwiając ich otwarcie w czasie pracy pralki. Próba otwarcia może spowodować uszkodzenie pralki.

Aby umożliwić otwarcie drzwi wsadowych, należy wyłączyć pralkę wyłącznikiem głównymⓛ. Samoczynne zwolnienie blokady nastąpi po upływie około 2 minut od wyłączenia pralki.

Dopiero po zwolnieniu blokady drzwi można otworzyć przez wciśnięcie przycisku na panelu sterowniczym, oznaczonego

W celu zamknięcia drzwi należy je docisnąć aż do zatrzaśnięcia zamka.

👕 Przygotowanie i włożenie bielizny do pralki

Wyroby przeznaczone do prania należy dokładnie posortować według stopnia zabrudzenia, rodzaju tkanin, trwałości koloru i wrażliwości na temperaturę. Najlepszy efekt prania uzyskuje się odpowiednio dla wyrobów:

 • bawełnianych i lnianych - przy załadunku do 3,5 kg,
 • delikatnych, pranych z użyciem programów specjalnych - do 2 kg,
 • wełnianych - pranych z użyciem programu wełna - do 1 kg.

Przed włożeniem do bębna należy wyjąć wszelkie przedmioty z kieszeni pranej odzieży i zapiąć zamki błyskawiczne. Tasiemki, paski oraz inne drobne rzeczy należy prać w płóciennych woreczkach.

Po włożeniu pranych wyrobów do bębna należy starannie zamknąć drzwi wsadowe.

Aby uniknąć uszkodzenia wyrobu w przypadku włożenia do bębna zbyt dużej ilości tkanin, pranie może zostać przerwane przez system zabezpieczający. W takiej sytuacji należy:

 • wyłączyć pralkę wyłącznikiem głównym
 • ustawić pokrętło programatora na pozycji „6” lub „8” (odpompowanie) przy włączonym przycisku i ponownie uruchomić pralkę,
 • powtórnie wyłączyć wyrób, usunąć z bębna nadmiar tkanin i powtórzyć proces prania od początku (włącznie z dozowaniem proszku).

🥃 Dozowanie środków piorących do zasobnika

Do prania należy używać wyłącznie środków piorących przeznaczonych do pralek automatycznych. Należy je dozować stosownie do stopnia zabrudzenia, rodzaju i masy pranych tkanin oraz ilości pobieranej wody, zgodnie z wskazówkami podanymi na opakowaniu środka. Ilość wody pobierane] przez pralkę przy realizacji poszczególnych programów jest uzależniona od masy pranego ładunku i wynosi:

 • dla pozycji programatora „1”, „2” – od 11 do 20 litrów,
 • dla pozycji programatora „4”, „5”, „7” – od 18 do 32 litrów.

Przy dozowaniu powinno się także uwzględniać stopień twardości wody (im bardziej miękka woda. tym mniej trzeba użyć środka piorącego). Szczegóły zależności dozowania od twardości wody znajdują się na opakowaniach środków piorących. Informację o stopniu twardości wody można uzyskać w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym lub stacji SANEPID-u. Przy dozowaniu zaleca się stosowanie środków zmiękczających wodę. które chronią grzałkę pralki przed osadzaniem się kamienia oraz pozwalają na zmniejszenie dawki środka piorącego.


Środek piorący należy wsypać przed rozpoczęciem prania do odpowiednich komór zasobnika w zależności od wybranego programu prania:

 • dla programów z praniem wstępnym i zasadniczym (pozycja programatora „1” lub „4”) - do I i II komory zasobnika,
 • dla programów z samym praniem zasadniczym (pozycja programatora „2” i „5”) - tylko do komory II,
 • dla programu prania wełny (pozycja programatora „7”) - tylko do komory I.

🌼 Dozowanie środków uszlachetniających

Płynne skondensowane środki uszlachetniające, np. zmiękczające, zapachowe, antyelektrostatyczne lub syntetyczny krochmal przeznaczony do stosowania w pralkach automatycznych, należy wlewać do środkowej komory zasobnika, oznaczonej w ilości zalecanej na opakowaniu płynu, nie przekraczając jednak oznaczonego na zasobniku poziomu „max”. Środki te są automatycznie pobierane do ostatniego płukania.

W przypadku stosowania tradycyjnego krochmalu z mąki ziemniaczane] lub środków nieskondensowanych, nie mieszczących się w środkowej komorze zasobnika, należy, po zakończeniu cyklu prania, wyłączyć pralkę, ustawić pokrętło programatora na pozycję „3”, wlać krochmal bezpośrednio do bębna przez otwór wsadowy i włączyć pralkę.

⭮ Wybór i sposób nastawiania programu prania

Program prania zalecamy wybrać w zależności od rodzaju i masy ładunku oraz intensywności jego zabrudzenia, co pozwoli uzyskać najlepsze efekty prania. Wyboru programu dokonuje się przez ustawienie na odpowiednie pozycje pokręteł programatora i regulatora temperatury oraz, ewentualnie, wciśnięcie przycisków funkcji specjalnych.

0 △|▽