Pralka automatyczna Polar PDH 885Z „Dalia”

⚆ Ustawienie pokrętła programatora

Ustawienie pokrętła programatora zależy od rodzaju tkanin przeznaczonych do prania, stopnia zabrudzenia wyrobów oraz ich odporności na zagniecenia.

Oba pokrętła pralki, na zewnątrz od ich części chwytnej, posiadają dwie ruchome klapki, zapobiegające zbieraniu się kurzu w ich zakamarkach. Aby przekręcić pokrętło należy wcisnąć klapki i, trzymając jego część chwytną, ustawić pokrętło na żądaną pozycję.

Pokrętło programatora można przekręcać wyłącznie w prawą stronę, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, przy wyłączonym przycisku .

Do prania wyrobów odpornych na zagniecenia (bawełnianych i lnianych) zaleca się ustawić pokrętło programatora na jednym z programów normalnych:

  • pozycja „1” (pranie wstępne i zasadnicze) – wyroby bardzo zabrudzone,
  • pozycja „2” (tylko pranie zasadnicze) – wyroby średnio zabrudzone.

Program normalny charakteryzuje się intensywnym procesem prania i obejmuje pranie wstępne (pozycja „1” programatora), pranie zasadnicze (pozycja „2”) oraz intensywne odwirowanie (z prędkością 800 obrotów na minutę), poprzedzone czterema płukaniami.

Ze względu na dużą prędkość wirowania aby zapobiec nadmiernym drganiom pralki i jej uszkodzeniu, zastosowano w niej system, który kontroluje i poprawia ułożenie pranego wsadu w bębnie przed odwirowaniem, zapewniając stabilną pracę. Jeśli wsad ułoży się nieprawidłowo (np. w przypadku prania pojedynczej dużej sztuki, jak koc), pralka dokonuje wielokrotnych prób właściwego rozłożenia, w przypadku niewielkiego niezrównoważenia nastąpi samoczynne zredukowanie prędkości wirowania do 400 obrotów na minutę, natomiast jeśli niezrównoważenie okaże się zbyt duże program piania zakończy się bez odwirowania Zapobiegnie to uszkodzeniu pralki.

Do prania wyrobów delikatnych, wrażliwych na zagniecenie (np. wykonanych z włókien syntetycznych) zaleca się ustawienie pokrętła programatora na jednym z programów specjalnych:

  • pozycja „4” (pranie wstępne i zasadnicze) - wyroby bardzo zabrudzone,
  • pozycja „5” (tylko pranie zasadnicze) – wyroby średnio zabrudzone.

Programy specjalne charakteryzują się delikatnymi ruchami obrotowymi bębna i praniem przy wyższym poziomie wody. Kończą się trzema płukaniami. a ładunek pozostaje w wodzie, dzięki czemu nie ulega

zagnieceniu. Przed jego wyjęciem należy pokrętło programatora ustawić na pozycję „6” - odpompowanie wody. Jeśli przycisk wyłącznika wirówki, oznaczonyjest zwolniony, po odpompowaniu nastąpi delikatne odwirowanie z prędkością 400 obrotów na minutę, jeśli wciśnięty - pralka zatrzyma się po odpompowaniu.


Do prania wyrobów wełnianych zaleca się ustawić pokrętło programatora na pozycję „7”.

Program prania wełny charakteryzuje się delikatnymi ruchami obrotowymi bębna, praniem w większej ilości wody oraz specjalną kontrolą temperatury. Przed płukaniem, kończącym realizację programu, dla uniknięcia zjawiska „filcowania”, kąpiel piorąca jest stopniowo schładzana przez dobieranie i wylewanie wody. Po trzykrotnym płukaniu prany ładunek pozostaje w wodzie. Przed jego wyjęciem należy pokrętło programatora ustawić na pozycję „8” - odpompowanie wody i delikatne odwirowanie. Jeśli odwirowanie nie jest wskazane, należy wyłączyć wirówkę, wciskając przycisk.

🌡 Ustawienie pokrętła regulatora temperatury

Ustawienie pokrętła regulatora temperatury zależy od odporności pranych wyrobów na temperaturę. Przy wyborze proponujemy kierować się oznakowaniem na metkach wyrobów, określających maksymalną temperaturę prania. Dodatkową informację można znaleźć w tabeli przykładowych programów na poniżej. Wokół pokrętła regulatora temperatury oznaczono ustawienia: „20”, „30”, „40”, „60” i „max”, które odpowiadają wybranym temperaturom kąpieli piorącej (z możliwą odchyłką do 15 %).

Pokrętło regulatora temperatury można obracać w obu kierunkach tylko w oznaczonym zakresie regulacji.

💎 Wybór funkcji specjalnych

Poustawieniu pokręteł programatora i regulatora temperatury na jeden z podstawowych programów, można skorygować realizację cyklu prania przez zastosowanie jednej z funkcji specjalnych. Włącza się je przez wciśnięcie odpowiednich przycisków na panelu sterowniczym pralki, oznaczonych:

Wybranie funkcji specjalnej sygnalizowane jest zapaleniem się zielonej lampki pod odpowiednim przyciskiem.

Programy energooszczędne.

Programy energooszczędne zaleca się stosować przy praniu z użyciem programów normalnych (pozycja programatora „1”, „2”) wyrobów mało zabrudzonych, zwykle pranych w kąpieli piorącej o temperaturze 95°C. W trakcie realizacji programu energooszczędnego ładunek prany jest w kąpieli piorącej o temperaturze 60“C, natomiast wydłużony jest czas trwania cyklu prania. Pozwala to na szczelniejsze zużycie energii elektrycznej przy zbliżonym efekcie prania. Aby program by realizowany, należy wcisnąć przycisk, oznaczonyi ustawić pokrętło regulatora temperatury na pozycję „60”.

Programy oszczędnościowe.

Przy praniu z użyciem programów normalnych (pozycja programatora „1”, „2”) małego ładunku, ważącego ok. 2 kg, zaleca się korzystanie z programów oszczędnościowych. Dzięki nim płukanie odbywa się w zmniejszonej ilości wody - 11 do 20 l, pozwalając na ograniczenie zużycia wody.

Aby programy oszczędnościowe były realizowane, należy wcisnąć przycisk, oznaczony

Programy bez odwirowania.

Aby programy prania w pralce były realizowane przy wyłączonej wirówce | kończyły się odpompowaniem wody. należy wcisnąć przycisk, oznaczony

Program moczenie.

Program ten przeznaczony jest do długotrwałego (czas trwania 20 - 30 minut) namaczania tkanin, przy wysokim poziomie wody, podgrzanej do temperatury 40°C oraz wyłączonej elektropompce (przez cały czas realizacji programu prane tkaniny pozostają w tej samej wodzie). Pralka w tym czasie wykonuje delikatne ruchy rewersyjne. Aby program był realizowany, należy pokrętło programatora ustawić na pozycję „7”, natomiast pokrętło regulatora temperatury - na pozycję „40”, a także wcisnąć przycisk, oznaczonyPo zakończeniu programu tkaniny pozostają w wodzie. Aby nastąpiło odpompowanie wody i odwirowanie (przy włączonym przyciskutylko odpompowanie), należy przestawić pokrętło programatora na pozycję „8”.

0 △|▽