Pralka automatyczna Polar PDH 885Z „Dalia”

Dziękujemy za zaufanie, które nam okazaliście, nabywając nasz produkt, pralkę automatyczną PDH 885Z "Dalia". Mamy nadzieję, że pralka, której jesteście już Państwo użytkownikami, zaspokoi wszystkie oczekiwania i okaże się niezbędna przez wiele lat.

Staraliśmy się w jej konstrukcji wyjść naprzeciw wszystkim wymaganiom użytkowników. Pralka realizuje programy zapewniające optymalne warunki oraz pozwalające uzyskać najlepsze efekty prania różnych wyrobów, od odpornych na gotowanie do delikatnych syntetycznych i wełnianych.

Przed przystąpieniem do eksploatacji pralki prosimy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi. Znajomość zawartych w niej zaleceń i obserwacja pracy pralki uchroni Państwa przed szkodami powstałymi w wyniku niewłaściwego użytkowania pralki oraz zapewni długotrwałą i niezawodną jej eksploatację.

Spis treści

 • Charakterystyka wyrobu
 • Przygotowanie pralki do eksploatacji
 • Realizacja cyklu prania
 • Przykładowe podstawowe programy prania
 • Konserwacja i naprawa pralki
 • Wyjaśnienie symboli graficznych

Charakterystyka wyrobu

⚙ Dane techniczne

Ładunek znamionowy 5 kg
Wysokość 850 mm
Szerokość 600 mm
Głębokość 590 mm
Liczba obrotów bębna: pranie ok. 55 obr. / min.
Liczba obrotów bębna: wirowanie ok. 800 / 400 obr. / min.
Moc grzejnika 2000 W
Moc przyłączeniowa 2300 W
Napięcie / częstotliwość 220 V / 50 Hz
Zabezpieczenie prądowe 16 A
Minimalne ciśnienie wody 0,1 MPa
Maksymalne ciśnienie wody 0,6 MPa

🔩 Wyposażenie

Uszczelka z sitkiem. 1 szt.
Zaślepki otworów pozostających po usunięciu blokady 4 szt.
Klucz do wkładki filtra 1 szt.
Worek z dokumentami

Przygotowanie pralki do eksploatacji

🚚 Usuwanie zabezpieczeń transportowych

Na czas transportu pralka zabezpieczona jest zespołem blokad transportowych, chroniących ją przed uszkodzeniami w wyniku wstrząsów. Uruchomienie pralki przy pozostawionych zabezpieczeniach grozi jej poważnym uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do eksploatacji pralki należy je bezwzględnie usunąć w następujący sposób:

Na czas transportu pralka zabezpieczona jest zespołem blokad transportowych, chroniących ją przed uszkodzeniami w wyniku wstrząsów. Uruchomienie pralki przy pozostawionych zabezpieczeniach grozi jej poważnym uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do eksploatacji pralki należy je bezwzględnie usunąć w następujący sposób:

 1. Położyć pralkę na lewym boku (patrząc od przodu). Kluczem o rozwartości 13 mm odkręcić, pomalowaną na czerwono, śrubę, mocującą wspornik blokady dolnej (czarny ceownik wygięty w kształt „V” do uchwytu transportowego przy korpusie silnika (czarny ceownik wygięty w kształt litery "V").

 1. Tym samym kluczem odkręcić dwie, pomalowane na czerwono, śruby, mocujące wspornik blokady dolnej do obudowy pralki.

 1. Odkręcić kolejne dwie czerwone śruby, mocujące uchwyt transportowy do korpusu silnika. Zerwać tekturowe podkładki (pasy tektury pod nóżkami pralki).

 1. Postawić pralkę. Kluczem o rozwartości 13 mm odkręcić dwie nakrętki (oznaczone na rysunku ➀), mocujące śruby dystansowe do blokady transportowej (pomalowanego na czarno ceownika).

 2. Odkręcić dwie śruby, mocujące blokadę transportową do obudowy pralki (oznaczone ➁).

 1. Wykręcić obie śruby dystansowe, uważając, by nie wpadły do wnętrza pralki.

 1. W otwory w ścianie tylnej obudowy pralki wcisnąć dwie duże oraz dwie małe zaślepki, wchodzące w skład wyposażenia dodatkowego wyrobu.

Wymontowane elementy zabezpieczeń transportowych proponujemy zachować na wypadek ewentualnego ponownego transportu.

⯐ Ustawienie pralki

Przy ustawianiu pralki należy się kierować następującymi wskazówkami:

 1. Pralkę ustawić na powierzchni płaskiej, W pobliżu zaworu czerpalnego wody, odpływu wody i gniazdka elektrycznego z bolcem zerującym.

 2. Odstęp od ścian i sprzętów minimum 20 mm.

 3. Nie ustawiać pralki na wykładzinach dywanowych oraz łatwopalnych z tworzyw sztucznych.

 4. Po umiejscowieniu pralki dokonać jej wypoziomowania poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóżek i zablokowanie ich przeciwnakrętkami.

🚿 Podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej

 1. Do nakrętki węża do wlewania wody włożyć uszczelkę z sitkiem w sposób pokazany na rysunku (wklęsłością sitka w stronę węża). Wąż podłączyć do zaworu czerpalnego zimnej wody z gwintem zewnętrznym G 3/4".

 1. Usztywnione zagięcie końca węża do wylewania wody najkorzystniej jest umieścić na wysokości 55 - 65 cm nad podłogą, z oddzielnym odprowadzeniem wody przez syfon. Można je również zawiesić na krawędzi umywalki, wanny lub zlewu. Zagięcie węża winno być umieszczone minimum 55 cm nad podłogą, jednak nie wyżej niż 110 cm.

Zagięcie węża do wylewania wody powinno być pewnie zamocowane w miejscu odpływu wody, tak, aby nie miało możliwości wypadnięcia lub przemieszczania się. Wąż nie może być załamany czy skręcony, a jego wylot - zanurzony w wypompowywanej wodzie. Konieczne jest sprawdzenie zdolności odpływu wody z miejsca zawieszenia węża. Musi ono zapewniać odprowadzenie minimum 21 l/min.

🔌 Podłączenie do instalacji elektrycznej

Pralka może być podłączone tylko do sieci prądu przemiennego, jednofazowego 220 V / 50 Hz, zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi. Gniazdo przyłączeniowe musi posiadać bolec zerujący. Instalacja elektryczna, do której ma być przyłączona pralka (licznik energii, gniazdo elektryczne, przewody, bezpiecznik) musi być dostosowana do obciążenia prądem 16 A.

❔ Pranie próbne

W nowozakupionej i zainstalowanej pralce zaleca się przeprowadzenie prania próbnego, bez tkanin, z użyciem środka piorącego, przy ustawieniu pokrętła regulatora temperatury na pozycję „max”, a pokrętła programatora na pozycję „2”. Podczas tego prania należy śledzić pracę pralki. Umożliwi to sprawdzenie prawidłowości podłączenia pralki do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, a jednocześnie będzie praktyczną próbą obsługi pralki.

0 △|▽