Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Realizacja połączeń za pomocą słuchawki

 1. Naciśnij przycisk TALK. Wskaźnik TALK zaświeci się.
 2. Wybierz numer abonenta. W przypadku błędu w wybieraniu naciśnij przycisk FLASH, a następnie powtórz wybieranie całego numeru.
 3. Dla zakończenia rozmowy naciśnij przycisk TALK lub odłóż słuchawkę na aparat bazowy. Wskaźnik TALK zgaśnie.

Jeżeli w kroku 1 pojawi się sygnał alarmu, przysuń się do aparatu bazowego lub odłóż słuchawkę na aparat bazowy i wykonaj następną próbę.

Powtórne wybieranie ostatnio wybieranego numeru

Naciśnij przycisk TALK → REDlAL/PAUSE

Ustawienie poziomu głośności w słuchawce (HIGH lub NORMAL)

W czasie rozmowy naciśnij przycisk VOLUME/RINGER. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku zmienia poziom głośności.

W przypadku wystąpienia zakłóceń

Przybliż się do aparatu bazowego, a jeżeli to nie pomoże, naciśnij przycisk CH.

Odbieranie połączeń za pomocą słuchawki

Jeżeli słuchawka znajduje się poza aparatem bazowym, naciśnij przycisk TALK.


LUB

Jeżeli słuchawka leży na aparacie bazowym, wystarczy ją podnieść.


Odbieranie połączenia dowolnym przyciskiem

Zamiast przycisku TALK połączenie można odebrać naciskając dowolny przycisk klawiatury numerycznej 0 do 9, * albo #.

Ustawienie głośności dzwonka (sygnalizacji zgłaszającego się połączenia)

Upewnij się, że wskaźnik TALK i INTERCOM nie świeci się → Naciśnij przycisk VOLUME/RINGER. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę poziomu sygnału dzwonka.

Wyłączenie sygnału dzwonka

Upewnij się, że wskaźnik TALK i INTERCOM nie świeci się → Naciskając przycisk VOLUME/RINGER naciśnij przycisk „0” i przytrzymaj aż pojawią się dwa sygnały dźwiękowe.

Włączenie sygnału dzwonka

Upewnij się, że wskaźnik TALK i INTERCOM nie świeci się → Naciśnij przycisk VOLUME/RINGER. Ustawiony zostanie wysoki poziom głośności.

Automatyczne wybieranie numeru

Zapisanie numeru do pamięci

Przyciski wybierania 0 do 9 działają jako przyciski numerów stacji zapisanych w pamięci. Wskaźnik TALK musi być zgaszony.

 1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik BATT LOW/PROG miga.
 2. Wybierz numer abonenta o długości poniżej 20 cyfr. Jeżeli popełniłeś pomyłkę, naciśnij przycisk PROGRAM/2WWAY REC, aby zakończyć programowanie, po czym powtórz procedurę od kroku 1.
 3. Naciśnij przycisk AUTO.
 4. Naciśnij jeden z przycisków klawiatury numerycznej (od 0 do 9), który zostanie przypisany wprowadzonej stacji. Pojawi się sygnał potwierdzający. Znaczenie opisano poniżej. Aby zapisać następne numery powtórz procedurę od punktu 1 do 4.

Co oznacza sygnał potwierdzający

1 sygnał: Wprowadzony numer różni się od poprzednio wprowadzonego do pamięci.

2 sygnały: Wprowadzony numer jest identyczny z wcześniej wprowadzonym do pamięci.

Skasowanie wprowadzonego numeru

Naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC → AUTO → przycisk klawiatury numerycznej odpowiadający kasowanej stacji.

Wkładka informacyjna

Dla łatwiejszego zapamiętania, któremu przyciskowi klawiatury numerycznej przypisana jest dana stacja, możesz wypełnić zamieszczona wkładkę z numerami w pamięci.

Wybieranie numeru zapisanego w pamięci

 1. Naciśnij przycisk TALK.
 2. Naciśnij przycisk Auto.
 3. Naciśnij przycisk klawiatury numerycznej, który zostanie przypisany wprowadzonej stacji (0-9). Numer zapisany w pamięci zostanie wybrany.

Funkcja połączeń wewnętrznych

Aparat wyposażony jest w dwustronną funkcję połączeń wewnętrznych między słuchawką a aparatem bazowym.

Wywołanie aparatu bazowego ze słuchawki

Słuchawka:

Naciśnij przycisk INTERCOM i wywołaj użytkownika aparatu bazowego.

Aparat bazowy:

Słysząc głos użytkownika słuchawki odpowiedz mu, mówiąc w kierunku mikrofonu.


Wywołanie użytkownika słuchawki za pomocą aparatu bazowego (Funkcja poszukiwania słuchawki).

Aparat bazowy:

Naciśnij przycisk LOCATOR/INTERCOM. Słuchawka będzie emitowała przez 1 min. sygnał dźwiękowy. Aby zatrzymać wywoływanie naciśnij ponownie ten przycisk.
Rozpocznij rozmowę mówiąc w kierunku mikrofonu MIC.

Słuchawka:

Naciśnij przycisk INTERCOM odbierając połączenie wewnętrzne. Dla zakończenia połączenia wewnętrznego, naciśnij przycisk INTERCOM.


Uwagi dotyczące połączeń wewnętrznych:

 • Jeżeli użytkownik słuchawki ma problemy ze zrozumieniem rozmowy, zmniejsz poziom głośności naciskając przycisk \/
 • Jeżeli usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe oznacza to, że zgłasza się połączenie zewnętrzne. Aby go odebrać naciśnij przycisk TALK. Połączenie wewnętrzne zostanie przerwane.

0 △|▽