Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Zdalne sterowanie za pomocą słuchawki

Aparat umożliwia zdalne sterowanie automatyczną sekretarką za pomocą słuchawki bezprzewodowej.

Podsumowanie procedur zdalnego sterowania

Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik zaświeci się. Pojawi się 8 sygnałów dźwiękowych odpowiadających liczbie nagranych wiadomości.


Jeżeli wskaźnik SCREEN/PLAYBACK miga, automatyczna sekretarka jest wyłączona.

Rozpocznij wprowadzanie kodów sterujących.

Dla zakończenia operacji zdalnego sterowania ponownie naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik zgaśnie.

Po nagraniu nowej wiadomości słuchawka wyemituje 4 krótkie sygnały.

Zestawienie kodów bezpośredniego zdalnego sterowania

NEW MESSAGE
PLAYBACK
4
 • Odtwarzane są jedynie nowo nagrane wiadomości.
ALL MESSAGE
PLAYBACK
5
 • Odtwarzane są wszystkie nagrane wiadomości.
REPEAT 1
 • Aparat powtórnie odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość.
SKIP 2
 • Aparat pominie aktualnie odtwarzaną wiadomość i przejdzie do odtwarzania następnej wiadomości.
STOP 9
 • Odtwarzanie zostanie okresowo przerwane. Dla jego przywrócenia w ciągu 15 sekund ponownie naciśnij ten przycisk. W przeciwnym przypadku połączenie zostanie przerwane.
RESET 3
 • Przycisk powinien być przyciśnięty wciągu 10 sekund od odtworzenia ostatniej wiadomości.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu wszystkich wiadomości przewija taśmę do jej początku.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu nowych wiadomości przewija taśmę do początku tych wiadomości. Dla przewinięcia do jej fizycznego początku ponownie naciśnij ten przycisk.
 • Dla skasowania działania tej funkcji i zachowania wiadomości naciśnij przycisk „2”.
ROOM SOUND
MONITOR
6
 • Aparat przez 30 sek. umożliwi funkcję monitorowania odgłosów pomieszczenia.
 • Po upływie 30 sek. pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby przedłużyć działanie tej funkcji ponownie naciśnij przycisk 6.
ANSWERING SYSTEM ON 8
 • Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK świeci się gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
ANSWERING SYSTEM OFF 0
 • Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK miga gdy automatyczna sekretarka jest wyłączona.
PAGER CALL ON *

7
 • Pojawi się długi sygnał i funkcja powiadamiania przez pager zostanie włączona.
 • Jeżeli nie wprowadziłeś do pamięci numeru pager'a, pojawi się 6 krótkich sygnałów i funkcja nie zostanie włączona.
PAGER CALL OFF *
 • Wyłączona zostanie funkcja powiadamiania
 • przez pager.

Monitorowanie nagrywanej wiadomości

Wolne miganie wskaźnika SCREEN/PLAYBACK informuje, że automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość.

 1. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK.
  • Wskaźnik zaświeci się światłem ciągłym a w słuchawce będziesz słyszał nagrywaną wiadomość.
  • Chcąc odebrać połączenie naciśnij przycisk TALK. Nagrywanie zostanie przerwane.
 2. Po zakończeniu naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK.

Nagrywanie prowadzonej rozmowy telefonicznej

 1. W trakcie rozmowy naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK będzie migać.
 2. Prowadź dalej rozmowę.
 3. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK zgaśnie.

Przed użyciem tej funkcji zapoznaj się z przepisami prawnymi dotyczących warunków w jakich może być nagrywana prowadzona rozmowa.

0 △|▽