Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Zdalne sterowanie z aparatu z wybieraniem tonalnym

Funkcje automatycznej sekretarki można uzyskać z dowolnego aparatu z wybieraniem tonalnym.

Ustawianie kodu zabezpieczającego

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom nieupoważnionym zdalną obsługę automatycznej sekretarki. Upewnij się, że wskaźnik TALK nie świeci się.

 1. Naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Zaświeci się wskaźnik BATT LOW/PROG
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Zaświeci się wskaźnik SCREEN/PLAYBACK.
 3. Naciśnij przycisk „1”.
 4. Wprowadź 2-cyfrowy numer kodu (00-99).
 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik zgaśnie. Pojawią się sygnały potwierdzające.

Co oznaczają sygnały potwierdzające

1 sygnał: Wprowadzony numer różni się od poprzednio pamiętanego.

2 sygnały:Wprowadzony numer jest taki sam jak poprzednio pamiętany.

Dla sprawdzenia wprowadzonego numeru ponownie zaprogramuj ten sam numer i sprawdź kod potwierdzający.

Operacje zdalnego sterowania za pomocą aparatu wybierającego w trybie tonalnym

Wszystkie funkcje z automatycznej sekretarki dostępne są z dowolnego aparatu pracującego w sieci telefonicznej posiadającego możliwość wybierania w trybie tonalnym.

Podsumowanie operacji zdalnego sterowania

 1. Uzyskaj połączenie z automatyczną sekretarką.
 2. W trakcie odtwarzania komunikatu wstępnego Wprowadź kod zabezpieczający. Pojawią się krótkie sygnały do 8 razy wskazujące liczbę nowo nagranych wiadomości.
 3. Wykonaj procedury zgodnie z informacjami przekazywanymi przez funkcje pomocy lub bezpośrednio wprowadź kod sterujący automatyczną sekretarką.
 4. Odłóż słuchawkę. Wiadomości zostały zapisane.

Zestawienie kodów bezpośredniego zdalnego sterowania

NEW MASSAGE
PLAYBACK
4
 • Po odtworzeniu wiadomości pojawią się 3 sygnały.
 • Pojawienie się 6 sygnałów oznacza zapisanie taśmy do końca. Przewiń ją do początku.
ALL MESSAGE
PLAYBACK
5
 • Po odtworzeniu wiadomości pojawią się 3 sygnały.
 • Pojawienie się 6 sygnałów oznacza zapisanie taśmy do końca. Przewiń ją do początku.
REPEAT 1
 • Aparat powtórnie odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość.
SKIP 2
 • Aparat pominie aktualnie odtwarzaną wiadomość i przejdzie do odtwarzania następnej wiadomości.
STOP 9
 • Odtwarzanie zostanie okresowo przerwane. Dla jego przywrócenia w ciągu 15 sekund ponownie naciśnij ten przycisk. W przeciwnym przypadku połączenie zostanie przerwane.
RESET 3
 • Przycisk powinien być przyciśnięty wciągu 10 sekund od odtworzenia ostatniej wiadomości.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu wszystkich wiadomości przewija taśmę do jej początku.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu nowych wiadomości przewija taśmę do początku tych wiadomości. Dla przewinięcia do jej fizycznego początku ponownie naciśnij ten przycisk.
 • Dla skasowania działania tej funkcji i zachowania wiadomości naciśnij przycisk „2”.
ROOM SOUND MONITOR 6
 • Aparat przez 30 sek. umożliwi funkcję monitorowania odgłosów pomieszczenia.
 • Po upływie 30 sek. pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby przedłużyć działanie tej funkcji ponownie naciśnij przycisk 6.
GREETING MESSAGE RECORDING 7

RECORD

9
 • Rozlegnie się długi sygnał
 • Po usłyszeniu długiego komunikatu wypowiedz nowy komunikat.
 • Nagrywanie zostanie przerwane.
 • Aparat odtworzy nowo nagrany komunikat.
PAGER CALL ON *

7
 • Pojawi się długi sygnał i funkcja powiadamiania przez pager zostanie włączona.
 • Jeżeli nie wprowadziłeś do pamięci numeru pager'a, pojawi się 6 krótkich sygnałów i funkcja nie zostanie włączona.
PAGER CALL OFF *

8
 • Wyłączona zostanie funkcja powiadamiania przez pager.
ANSWERING SYSTEM OFF 0
 • Automatyczna sekretarka jest wyłączo-
 • na.

Nagrywanie znacznika

Znacznikiem jest własna krótka wiadomość nagrywana po ostatniej wiadomości pozostawionej przez osobę dzwoniącą.

 1. Po odtworzeniu wszystkich wiadomości i 3 sygnałach dźwiękowych odczekaj 10 sekund na pojawienie się 2 dodatkowych sygnałów dźwiękowych a następnie pozostaw znacznik.
 2. Po zakończeniu, odłóż słuchawkę.

Włączenie automatycznej sekretarki

Jeżeli zachodzi potrzeba zdalnego włączenia automatycznej sekretarki, to uzyskaj połączenie ze swoim aparatem a następnie odczekaj przez 15 sygnałów. Aparat odbierze połączenie a następnie wygłosi komunikat wstępny. Odłóż słuchawkę lub wprowadź kod zdalnego sterowania dla uzyskania innych opcji.

0 △|▽