Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Instrukcja obsługi

Przez zainstalowaniem aparatu prosimy zapoznać się z całością instrukcji a w szczególności z informacjami dotyczącymi niebezpieczeństwa znajdującymi się na końcu instrukcji.

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować za nabycie aparatu bezprzewodowego KX-T4310 i i życzyć zadowolenia z długiej i niezawodnej eksploatacji.

Spis treści

 • Wstęp
 • Lokalizacja przycisków
 • Przygotowanie
 • Programowanie
 • Montaż na ścianie
 • Realizacja połączeń za pomocą słuchawki
 • Odbieranie połączeń za pomocą słuchawki
 • Automatyczne wybieranie numeru
 • Funkcja połączeń wewnętrznych
 • Funkcje specjalne
 • Obsługa automatycznej sekretarki
 • Odtwarzanie nagranych wiadomości
 • Nagrywanie własnej wiadomości
 • Powiadomienie przez pager
 • Zdalne sterowanie z aparatu z wybieraniem tonalnym
 • Operacje zdalnego sterowania za pomocą aparatu wybierającego w trybie tonalnym
 • Zdalne sterowanie za pomocą słuchawki
 • Wymiana akumulatorków
 • Konserwacja
 • Równolegle podłączenie innego aparatu
 • Usuwanie usterek
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wstęp

Akcesoria

 • Zasilacz
 • Przewód linii telefonicznej
 • Podstawka do montażu na ścianie
 • Mikrokaseta

Ładowanie akumulatorków

Przed pierwszym użyciem oraz po każdorazowym zaświeceniu się wskaźnika BATT LOW/PROG odłóż słuchawkę na aparat bazowy i pozostaw ją tam na około 10 godzin.

Akumulatorki znajdują się pod przykrywką.


Zasięg pracy/zakłócenia

Aparat bezprzewodowy działa na tych samych zasadach co krótkofalówka. Dla uzyskania maksymalnego zasięgu działania oraz minimalizacji zakłóceń należy zastosować się do następujących uwag:

Aparat bazowy instaluj z dala od urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne takich jak odbiornik TV, komputer, silniki, generatory, itp.

Aparat bazowy umieść możliwie wysoko w położeniu centralnym względem obszaru działania.


Lokalizacja przycisków

Aparat bazowySłuchawka


Przygotowanie

Wkładanie kasety do nagrywania wiadomości

Usuń zabezpieczenie.

Podnieś pokrywę kasety.


Włóż kasetę jak pokazuje rysunek.

Połączenia


Używaj jedynie zasilacza oferowanego przez dystrybutora, Zasilacz musi być zawsze podłączony do sieci elektrycznej.

Podłączenie dodatkowego aparatu opisano w dalszej części instrukcji.

Jeżeli brak zasilania wystąpi gdy dodatkowe akumulatorki nie będą zainstalowane, zapis w pamięci będzie skasowany.

Ładowanie akumulatorków

Połóż słuchawkę na aparacie bazowym na około 10 godzin.

Wskaźnik IN USE/CHARGE świeci się.


Ponowne ładowanie akumulatorków

Jeżeli wskaźnik BATT LOW/PROG zaczyna wolno migać oraz co pewien czas pojawia się sygnał dźwiękowy, to należy ponownie naładować akumulatorki.


Jeżeli chcesz żeby aparat był zawsze gotowy do pracy, polecamy nabyć dodatkowe akumulatorki.

Standardowy czas pracy akumulatorków

Dla w pełni naładowanych akumulatorków:

 • Ciągła rozmowa (TALK): do 8 godz.
 • W stanie spoczynku (Stand-By): do 30 dni.

Uwagi:

 • Czas pracy akumulatorków zależny jest od wielu czynników m. in. temperatury otoczenia.
 • Przynajmniej raz w miesiącu za pomocą czystej i suchej ściereczki dokładnie oczyść zestyki ładowania w przeciwnym wypadku akumulatorki mogą nie być prawidłowo ładowane.
 • Po pełnym naładowaniu akumulatorków nie odkładaj słuchawki na aparat bazowy zanim nie zacznie migać wskaźnik BATT LOW/PROG.
 • Przeładowanie akumulatorków nie jest możliwe.

Nagrywanie komunikatu wstępnego

 1. Naciśnij przycisk GREETING RECORD, po czym zwolnij go. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy.
 2. Po długim sygnale, wypowiedz komunikat o długości do 16 sekund, mówiąc w odległości ok. 20 cm od mikrofonu. Wskaźnik IN USE miga wolno. a po upływie 13 sekund zacznie migać szybko.
 3. Po zakończeniu naciśnij przycisk STOP. Dla zmiany komunikatu powtórz powyższą procedurę zaczynając od kroku 1.

Komunikat wstępny nie ulega skasowaniu nawet w przypadku zaniku zasilania.

Dla sprawdzenia nagranej wiadomości

Naciśnij przycisk GREETING CHECK.

Nagrany komunikat zostanie odtworzony.

Poziom głośności ustaw przyciskami VOLUME.

Przykładowy komunikat wstępny:

„Dzień dobry, tu numer ............. Przepraszamy, chwilowo nie możemy odebrać telefonu. Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu długiego sygnału. Dziękuję”.

0 △|▽