Elektryczna zapalniczka do gazu typ PJ-II

Instrukcja obsługi elektrycznej zapalniczki do gazu typ PJ-II

Przeznaczenie zapalniczki.

Zapalniczka do gazu przewidziana jest do użytku w gospodarstwie domowym oraz w przemyśle do zapalania gazów na stanowiskach spawaczy acetylenowych.

Zasada działania.

Czynnikiem zapalającym gaz jest łuk elektryczny powstały na skutek przerywania obwodu elektrycznego z indukcyjnością.

Powstanie łuku następuje po włączeniu wtyczki do gniazdka sieciowego i naciśnięciu przycisku zapalniczki. W tym momencie zwora elektromagnesu zostaje wyciągnięta do wnętrza zwojnicy przerywając równocześnie obwód elektryczny. W wyniku tego pole magnetyczne zanika, zwora odpychana jest przez sprężynę do położenia pierwotnego i zamykając obwód elektryczny powtarza cykl pracy.

Wynikiem tego działania jest zjonizowane powietrza i powstanie łuku o wysokiej temperaturze, zapewniającej skuteczność działania zapalniczki.

Sposób użycia.

Czynność zapalania gazu powinna przebiegać następująco:

  1. włożyć wtyczkę przewodu zasilającego zapalniczkę do gniazdka sieciowego,

  2. zbliżyć metalową kopułę zapalniczki do palnika,

  3. okręcić zawór gazowy i równocześnie nacisnąć przycisk kontaktowy zapalniczki.

Zwrócić należy uwagę by płomień gazu nie opalał korpusu zapalniczki.

Bezpieczeństwo.

Częścią składową zapalniczki jest zwojnica przystosowana do napięcia 220 V.

Utrzymanie zapalniczki typu PJ-II w stanie pracy ciągłej w czasie dłuższym niż 2 sekundy może spowodować przepalenie się uzwojeń zwojnicy. Czas działania zapalniczki, konieczny do zapalania gazu wynosi 0,2 - 1 sek.

Należy unikać załamywania przewodu przyłączeniowego lub jego częstego zginania.

Producent.

Wszystkim posiadaczom życzy zadowolenia i długotrwałego okresu użytkowania zapalniczki Spółdzielnia Pracy "ELEKTROGRZEJNIK", Bielsko-Biała, ul. R. Luksemburg 10.

0 △|▽